Cremar combustibles fòssils retorna a la superfície diòxid de carboni amagat dins l’escorça terrestre des de fa milions d’anys. Aquest gas accentua l’efecte hivernacle i el canvi climàtic actual. Cremar biomassa és una alternativa als hidrocarburs fòssils. El carboni que s’allibera ja és present a la superfície i prové de matèria orgànica de proximitat, com ara la fusta dels nostres boscos. Optar per aquesta font renovable d’energia, redueix el consum de petroli i gas, i contribueix a frenar l’escalfament global. -Joan Ibars, soci fundador de GEMMA, Gestió i Medi Ambient