Els seus interessos de recerca se centren en entendre, modelar i generar senyals musicals amb models computacionals, amb un equilibri entre recerca bàsica i aplicada, i aproximacions tant de disciplines científiques/tecnològiques, com humanístiques. Ha dissenyat el projecte CompMusic dedicat a la promoció d'aproximacions multiculturals a la recerca en tecnologíes musicals. -XAVIER SERRA, Cap del Grup de Recerca de Tecnologia Musical de la UPF