Des que un artista executa una obra fins que aquesta arriba a les galeries, la peça recorre un llarg camí que pot haver estat ple d'entrebancs. Al CAEM de Lleida, els investigadors en art hispà i europeu del periode tardomedieval i modern fan una feina de veritables detectius per entendre la història de cada peça, esbrinar la seva autoria, data, com va ser feta i estimar-ne els valors socials, culturals i econòmics. -Ximo Company, director del Centre d'Art d'Època Moderna (CAEM) - UdL