En Ramon i la Cecília reviuen el viatge que van fer al barri d'Horta de Barcelona, quan eren dos joves pagesos del Maresme que somiaven emigrar a la ciutat. Junts van tenir un supermercat però el preu familiar va ser molt alt.