A casa de la Misha ha arribat un paquet molt gros i molt especial per a l'avi de la Misha. Tots els amics estan ben encuriosits per saber què hi ha dins el paquet i comencen a investigar. Arriben a la conclusió que el que hi ha al paquet és un avi de recanvi... una suposició que no serà del tot certa. És una màquina per fer exercici que ha demanat l'avi per estar en forma.