Segona part del programa dedicat a la comunitat xinesa de Catalunya.