El programa s'apropa a dues importants comunitats d'alemanys: els residents a Calella de la Costa, coneguda com la Calella dels alemanys, i els residents a Mallorca.