Un apassionament sobtat i la temptació constant de la droga s'intercalen en un afer macabre.