Un robatori i la presència de droga causen un trasbals en la vida quotidiana de l'estació.