Malgrat la presència de la tècnica en rehabilitació, a en Paco cada cop li costa més dissimular. Ja comença a sortir a caminar i a córrer riscos. Avui surt amb en Fidel.