En Fidel se sent pressionat per totes bandes i ho fa pagar al Peris. En Paco s'endú un altre disgust. En Jose va a les oficines de l'empresa. L'espera una mala notícia i hi pot haver un drama.