Es casen la Yessi i en Cristian. En Galiana pateix, la Sandra està trista, apareix l'Òscar. Hi ha l'Ester, en Pitu, en David, l'Alícia i massa coses per amagar. Al convit, en Peris va una mica a la seva.