En Fidel i la Trini no estan fets per viure junts. Torna la Susanna amb una sorpresa... La Sandra troba feina. La Cinta i en Peris estan cada cop més allunyats.