Una beca de la Generalitat de Catalunya va portar en Domènec a Àsia per primera vegada: durant un any va estar treballant a Bangkok, d'analista de mercats a l'Oficina Comercial d'Espanya. Més tard es va traslladar a Singapur, i després de treballar pel COPCA, fa cinc anys que va muntar la seva pròpia empresa i es dedica a oferir servei de consultoria a empreses catalanes i espanyoles. En Domènec s'ha adaptat perfectament al ritme de vida de Singapur, per ell és la ciutat on millor s'està professionalment; a més a més, al sud-est asiàtic ha conegut la seva parella, que és tailandesa, i tot això fa que en Domènec no pensi tornar a Catalunya per viure-hi.