La ria d'Arousa és la zona marisquera més important d'Espanya. De la ria en surt un 70% de la producció de marisc. Ara bé, una gran part d'aquest marisc s'agafa en l'època de veda, amb motors amb potència superior a l'autoritzada i sense respectar el creixement de les cries. Pescadors furtius i mètodes il·legals van motivar una forta tensió amb els que compleixen les lleis establertes. La tensió ha esclatat dramàticament en algunes ocasions; tres persones van morir assassinades i moltes més van resultar ferides.