Fourons és un municipi que, des de la divisió lingüística de Bèlgica, pertany a la zona flamenca, malgrat que la majoria de la població és francòfona. Això ha provocat diversos enfrontaments que es van agreujar pel fet que l'alcalde es negava a parlar en neerlandès.