"Reportatge sobre les dramàtiques conseqüències de l'huracà ""Katrina"", que han portat la mort i la destrucció a una àmplia zona del sud dels Estats Units. Els efectes del ""Katrina"", un dels huracans més desvastadors de la història, s'accentuen amb el trencament dels dics de contenció de la ciutat de Nova Orleans, que han provocat greus inundacions i un nombre elevat de víctimes i damnificats. Els estats de Louisiana i Mississipí han quedat devastats i trigaran anys a recuperar la normalitat. Al voltant de cent mil persones, bàsicament a Nova Orleans, s'han hagut d'allotjar en refugis provisionals i d'emergència; desesperades, sense menjar ni aigua, han hagut d'esperar per poder ser evacuades. Les condicions extremes dels refugiats han originat situacions d'extrema tensió mentre s'estenia la sensació de caos i el pillatge. Dies després de l'huracà, l'exèrcit comença a desplegar-se, però enfoquen la crisi com una guerra, no pas com una tragèdia humana. El testimoni d'alguns catalans