Reportatge sobre el món dels taxistes a l'àrea metropolitana de Barcelona, on circulen onze mil taxis. S'analitza la problemàtica d'aquest sector: sobren llicències, falta feina i s'han de fer massa hores. Es fa un seguiment de diversos taxistes. Alguns són músics, poetes, escriptors o pallassos.