Recopiltaori especial de tots els programes emesos.