A cada etapa de la nostra vida tenim unes necessitats alimentàries diferents que s'han de cuidar. Una bona alimentació és sinònim de qualitat de vida. En aquest programa coneixerem quines són les necessitats que s'han de cobrir en les diferents etapes de la nostra vida, sobretot en les edats més claus, que són la infantesa i la vellesa