Close

El nan roig

"El nan roig" ens presenta una immensa nau espacial en la qual un malaurat accident aniquila la seva tripulació de 169 membres. En to de comèdia i ciència ficció, la sèrie narra les desventures d'en Lister ¿l'únic supervivent humà de la tragèdia¿, Holly ¿la computadora de la nau¿, Rimmer ¿un holograma del superior immediat que tenia en Lister i antic company seu d'habitació¿, en Gat ¿descendent felí evolucionat a bípede de la gata que en Lister tenia¿, i en Kryten ¿un andoïde recollit en una de les aventures que acostuma a trastornar-se més del que tocaria.

País: España
Idioma: Catalán / Valenciano
Contenido: Series
URL: (No disponible online)

Otras series >


Otros programas de TV3 (Cataluña) >