Close

Artista!

Un programa que vol acostar l'espectador al món de l'art, sense desvincular-se de l'actualitat. Utilitzant un llenguatge pròxim al documental i a l'entrevista, "Artista!" busca sobretot la complicitat tant dels artistes com de tots aquells que d'alguna manera estan vinculats a l'art.

País: España
Idioma: Catalán / Valenciano
Contenido: Divulgación
Tema: Arte
URL: (No disponible online)

Otros programas de divulgación >


Otros programas de TV3 (Cataluña) >