Close

Homenots

'Homenots' és una sèrie de ficció sobre la vida i l'obra de l'escriptor Josep Pla, un dels intel.lectuals més destacats del segle XX.

País: España
Idioma: Español
Contenido: Series
URL: https://www.rtve.es/alacarta/videos/homenots/

Episodios disponibles para ver online

Capítulo VI - Franquismo antifranquista
Cuando termina la II Guerra Mundial, Josep Pla y su hermano Pere rechazan una condecoración del Pentágono por su ayuda a las operaciones aliadas. Pla mantiene relaciones con Aurora , pero ella aspira a un matrimonio estable y termina trasladándose a Buenos Aires. El escritor goza de una gran popularidad, los más jóvenes le piden que se reúna con Josep Tarradellas en San Martin Le Beau y su libro Barcelona recibe la Letra de Oro . Mientras tanto, Josep Vergés y Joan Teixidor comienzan a editar la obra completa de Pla en Destino. En 1974, mientras el jurado evalúa la concesión del Premio de Honor de las Letras Catalanas, Josep Pla recibe a su pero los pínceps Juan Carlos y Sofía. Finalmente, el jurado no le concede el galardón.  
Arxiu TVE Catalunya - Homenots - Capítol VI: Franquisme antifranquista
Quan acaba la II Guerra Mundial, Josep Pla i el seu germà Pere rebutgen una condecoració del Pentàgon per la seva ajuda a les operacions aliades. Pla manté relacions amb Aurora, però ella aspira a un matrimoni estable i acaba traslladant-se a Buenos Aires. L'escriptor gaudeix d'una gran popularitat, els més joves li demanen que es reuneixi amb Josep Tarradellas a Sant Martin Le Beau i el seu llibre Barcelona rep la Lletra d'Or. Mentrestant, Josep Vergés i Joan Teixidor comencen a editar l'obra completa de Pla a Destino. L'any 1974, mentre el jurat avalua la concessió del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Josep Pla rep al seu mas els prínceps Joan Carles i Sofia. Finalment, el jurat no li concedeix el guardó.
Arxiu TVE Catalunya - Homenots - Capítol V: Doble perdedor
A Marsella Pla i l'Adi treballen per als sistemes d'informació francesos del nord-est d'Espanya, -SIFNE. Pla, després de trobar-se amb Georges Simenon i passar per Roma, torna a Espanya en els darrer moments de la guerra. Josep Vergés, editor de Destino, li demana que col.labori a la revista i Aznar li ofereix treballar amb ell a La Vanguardia, però són destituits quan arriba a la direcció Galinsoga. Llavors, Pla es retira a una barraca de Cala Fornells, on conviurà amb pescadors i començarà a escriure de manera obsessiva, rebrà la visita de Josep Vergés, qui li demanarà ajut per alliberar Santiago Nadal, empresonat per escriure un article. La redacció de Destino rep amb aplaudiments l'arribada de Pla amb Nadal.  
Capítulo V: Doble perdedor
En Marsella Pla y Adi trabajan para los sistemas de información franceses del noreste de España, -SIFNE. Pla, tras encontrarse con Georges Simenon y pasar por Roma, vuelve a España en los último momentos de la guerra. Josep Vergés, editor de Destino, le pide que colabore en la revista y Aznar le ofrece trabajar con él en La Vanguardia, pero son destituidos cuando llega a la dirección Galinsoga. Entonces, Pla se retira a una barraca de Cala Fornells, donde convivirá con pescadores y comenzará a escribir de manera obsesiva, recibirá la visita de Josep Vergés, quien le pedirá ayuda para liberar a Santiago Nadal, encarcelado por escribir un artículo. La redacción de Destino recibe con aplausos la llegada de Pla con Nadal.
Arxiu TVE Catalunya - Homenots - Capítol IV: La lliga de l'Empordà
L’any 1931 Pla trenca amb l’Adi i, amb la proclamació de la República, es trasllada a Madrid com a cronista de La Veu per donar suport a la tasca de la Lliga Regionalista. Però qui arriba a Madrid com a triomfador és Macià i no Cambó. Pla retorna a l’Empordà per retrobar-se amb la família, el pescador “Hermós” i el jove Anton. Freqüenta les sumptuoses festes del pintor Josep Maria Sert i coneix la jove suïssa Lillian Hirsch de qui s’enamora. L’Anton, desesperat perquè en Pla es nega a arrendar-li un tros de terra, cala foc al Mas. L’incendi es pot sufocar, però la senyora María culpa Josep de descuidar el seu patrimoni i, d’acord amb el seu marit, canvia el testament. La Lillian marxa a Suïssa, mentre que l’Adi torna al Mas Pla. A Palafrugell tothom es posa en contra de Pla. La Lliga i ell han aconseguit que es declarés inconstitucional la Llei de Contractes de Conreu. El Front Popular guanya les eleccions del  1936, i a Àfrica el general Franco s’aixeca amb les seves tropes. Només l
Capítulo IV: La liga del Empordà
Años 30. Josep Pla vive en el Empordà con Adí Enberg, con la que mantiene una relación cada vez más distante. Se relaciona con el pintor Josep Maria Sert. Tras la proclamació de la segunda republica, se instala en Madrid como cronista de 'La veu de Catalunya' y adí se va a Anglaterra. El talante conservador de Pla se manifiesta en su antirepublicanismo y su lucha contra la ley catalana de cultivos. A su vuelta al Empordà conoce a Lilian Hirsch, una joven suiza con la que tiene un episodio amoroso. Sus compatriotas le tildan de traidor y durante los meses previos al estallido de la guerra civil española, su tierra natal deja de ser segura para el.
Capítulo III: El triunfo de la voluntad
El general Ludendorff, con el apoyo de Von Kher y Adolf Hitler, fracasa en el intento del golpe de estado. En aquellos momentos, Josep Pla esta en Berlín con el periodista Eugeni Xammer. Entonces decide viajar a Rusia, donde se encuentra con Andreu Nin. Sus impresiones las recoge en el libro Rusia, que sera secuestrado por la policía. Pronto se reencuentra en París con Macià y Xammer. Los tres deciden debilitar la dictadura de Primo de Rivera desde Marruecos y liberar Catalunya, pero la operación fracasa por falta de financiación. También en París conocera a Adi Enberg, la hija del cónsul noruego en Barcelona, de quien se enamorara. Cuando finaliza la dictadura, Pla vuelve a Catalunya con Adí y hace balance de los libros que hasta ese momento había publicado: Vida de Manolo, Carles de lluny  y la biografía de Cambó. Por esta biografía y por el trabajo en La Veu de Catalunya, Pla recibe el desprecio de sus compañeros de el Ateneo.
Arxiu TVE Catalunya - Homenots - Capítol III: El triomf de la voluntat
El general Ludendorff, amb el suport de Von Khar i Adolf Hitler, fracassa en l’intent de cop d’estat. En aquells moments, Josep Pla és a Berlín amb el periodista Eugeni Xammar. Llavors decideix viatjar a a Rússia, on es troba amb Andreu Nin. Les seves impressions les recull en el llibre Rússia, que serà segrestat per la policia. Ben aviat es retroba a París amb Macià i Xammar. Tots tres decideixen afeblir la dictadura de Primo de Rivera des del Marroc i alliberar Catalunya, però l’operació fracassa per manca de finançament. També a París coneixerà l’Adi Enberg, la filla del cònsol noruec a Barcelona, de qui s’enamorarà. Quan finalitza la dictadura, Pla torna a Catalunya amb l’Adi i fa balanç dels llibres que fins ara ha publicat: "Vida de Manolo", "Relacions", "Cartes de lluny" i la biografia de Cambó. Per aquesta biografia i per la feina a La Veu de Catalunya, Pla rebrà el rebuig dels seus companys de l’Ateneu
Arxiu TVE Catalunya - Homenots - Capítol II: El mirall Carner
Josep Pla és detingut i acusat de participar en l’assassinat de Dato mentre treballa a Madrid per La Publicidad. Tan bon punt és alliberat, torna a Barcelona i, aconsellat per Alexandra Plana, esdevé diputat de la Lliga regionalista per l’Empordà. La política, però, no el satisfà i marxa al Gènova per cobrir la Conferència Internacional del 1922. Allà, Josep Carner, malgrat les seves ocupacions con a cònsol, el rep força sovint. Pla assisteix a la Marxa sobre Roma abans de tornar a Llofriu acompanyat de la Rosetta. Però la mare d’en Josep, la senyora Maria, descobreix les relacions dels joves i fa fora la noia de Mas. Serà llavors quan en Josep participi en la constitució d’Acció Catalana, que triomfa a les eleccions municipals de 1923. Amb el cop de Primo de Rivera, Pla marxa a París on coneix Francesc Macià i publicà el seu primer llibre “Coses vistes” a Catalunya, la guàrdia Civil el busca a causa d’un article que l’exèrcit considera injuriós.
Arxiu TVE Catalunya - Homenots - Capítol I: Primers auxilis
Un jurat es reuneix per concedir el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a Josep Pla. Els membres del jurat decideixen revisar la seva trajectòria literària, vital i política, i inicien una polèmica discussió. El Jove Pla arriba a una Barcelona sacsejada per l’anarquisme. La passió per l’escriptura l’acosta al cercle intel·lectual de l’Ateneu Barcelonès i s’allunya de la seva promesa, la Mercedes. En acabar la carrera de Dret, Pla torna a Palafrugell i rebutja una feina de passant abans d’assabentar-se que el seu pare s’ha arruïnat. Pla torna a Barcelona per exercir el periodisme a Las Notícias, però aviat és acomiadar per les seves opinions sobre la violència que pateix la ciutat. Alexandra Plana, de l’Ateneu, aconsegueix que Pla sigui acceptat al diari La Publicidad i el nomenin corresponsal a París, on gaudirà d’una vida bohèmia fins que a Barcelona es descobreixi que la seva darrera crònica és un plagi.
Capítulo II: Carner, el espejo
Josep Pla es detenido y acusado de participar en un asesinato mientras trabaja en Madrid para  "La Publicidad". Tan pronto es liberado vuelve a Barcelona, y aconsejado por Alexandre Plana, se convierte en diputado de la Liga Regionalista por el Empordà. La política no lo satisface y se marcha a Génova para cubrir la Conferencia Internacional del 1922. Allí, Josep Carner, a pesar de sus ocupaciones como cónsul, lo recibe a menudo. Pla asiste a la Marcha sobre Roma antes de volver a Llofriu acompañado de Rosetta. Pero la madre de Josep, la señora Maria descubre las relaciones de los jóvenes y echa fuera a la chica. Es entonces cuando Josep participa en la Constitución de Acció Catalana, que triunfa en las elecciones municipales del 1923. Con el golpe de Primo de Rivera, Pla se marcha a París donde conoce a Francesc Macià y publica su primer libro "Coses Vostres". En Catalunya la Guardia civil lo busca a causa de un artículo que el ejército considera injurioso.
Capítulo I: Primeros auxilios
El joven ampurdanés Josep Pla llega a Barcelona cuando la ciudad vive momentos de inestabilidad y anarquismo. La pasión por la escritura hace llegar a Pla al Círculo Intelectual del Ateneu Barcelonés y la aleja de su prometida, Mercè. Al acabar los estudios universitarios de Derecho, vuelve a Palafrugell y rechaza un trabajo de pasante. Después se entera de que su padre se ha arruinado. Vuelve a Barcelona para ejercer el periodismo en la publicación "Las Noticias", pero pronto pierde el trabajo por sus opiniones sobre la violencia que se vive en las calles. Alexandre Plana del Ateneu, consigue que sea aceptado en el diario La Publicidad.  

Otras series >


Otros programas de RTVE >