Derivats de l’ou Coneixerem els diferents productes que es poden derivar de l’ou. Anirem a una empresa de Cassà de la Seva ON elaboren derivats d’ou per a productes alimentaris, de recuperació, etc. Veurem el procés des de que l’ou arriba de les granges, el mateniment fins a l’envasat final. Terra de pomes Girona té una poma amb indicació geogràfica que la diferencia de la poma d’altres zones. El clima i la situació geogràfica donen unes qualitats a la poma de Girona molt característiques. Aprendem tot el procés que segueix la poma fins que arriba al consumidor.