Tot va començar un bon dilluns fa molts milers d’anys… Encara que, clar, com que ningú no sabia que era “dilluns”, perquè no s’havien creat els dies de la setmana, importa molt poc aquesta dada. Un nou ésser és, sobtadament. De no ser, a ser conscient que és… I ens demanem: qui és aquest nou ésser? On va? Què fa amb una maleta de viatge? Per què té bec? Per què duu sabates amb plataforma?… L’origen del món està ple de preguntes sense resposta.