El quatre és el número més racional. Simbolitza el que és terrenal i, en conseqüència, les quatre estacions climàtiques, els quatre punts cardinals i els quatre elements: aire, foc, terra i aigua. En geometria, el quatre és el quadrat.