El número dos és el símbol de la dualitat i, en conseqüència, de l’eco, el reflex i de l’ombra. El dos és contraposició, el número del si i del no i, per tant, de l’acord i del conflicte.