La Marga ha complert 18 anys i ha de marxar del centre on ha esta els darrers quatre anys de la seva vida. Del CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa) ha de mudar-se a un altre pis on conviurà amb menys noies i on tindrà molta més independència.