Capítol de gènere bèl∙lic narrat des del punt de vista d’un soldat, on dos companys que viuen de prop la cruesa i les emocions de la guerra, mantenen una conversa sincera.