Passat, present i futur de la tramuntana. La sinopsi se l'ha endut el vent. No queda res.