Existeixen creences que senyalen els miralls com a portals al món dels esperits. Tres noies comencen un joc d’espiritisme que se’ls acabarà anant de les mans.