A Barcelona va estudiar Dret a la universitat i davant la necessitat de la comunitat xinesa a Badalona, hi va instalar el seu bufet d’advocats. Avui en dia, la Lidan és una de les principals assessores dels empresaris xinesos a Catalunya i també dels catalans que van cap a Xina.