Catalunya té ritme, Catalunya té rumba. Em retrobo amb el “Tío Rafael” i Los Viejos Rumberos per parlar de vida, de família, de gitanos i de música. Coneixerem el món i la historia de la rumba catalana. A més a més, l’Albert ens parla de la importancia de la comunicación tot sortint de la dutxa i el Xavi ha construít un bloc de contes que ens vol contar.