Els boscos catalans són una font inesgotable d’energia. Les nostres pinedes, a banda de la fusta, proporcionen també biomassa, és a dir, estelles de fusta procedents de les branques i els arbres que, triturades i assecades, proporcionen combustible per a les calderes. Visitem el municipi de Begues per conèixer com fan servir aquest tipus d'energia, que també podem veure a L'Hospitalet, una ciutat que ha establert altres criteris d'eficiència energètica.