En el capítol d’avui veurem com es pot convertir l’aigua del mar en aigua potable. Visitarem la dessalinitzadora del Prat de Llobregat. Aquesta instal·lació pertany a Aigües Ter-Llobregat i potabilitza aigua salada mitjançant un sofisticat procés. Aquesta nova instal·lació garanteix el subministrament d’aigua als 4 milions d’habitants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dóna qualitat a l’actual xarxa d’abastament. Per fer potable l’aigua del mar se la fa passar per diversos filtres i se li aplica una alta pressió que retindrà les sals dissoltes en l’aigua: aquest procés rep el nom d’osmosi. El 50 % d’aquesta aigua, amb un contingut mínim de sals, es convertirà en potable.