CARRETERES SECUNDÀRIES: Olot. Quinze mil anys després. (Remissió) És el millor exponent de paisatge volcànic de la península Ibèrica. Té una quarantena de cons volcànics i més de 20 colades de laves basàltiques. L'orografia, el sòl i el clima proporcionen una variada vegetació, sovint exuberant, amb alzinars, rouredes i fagedes d' excepcional valor paisatgístic. És un espai protegit molt poblat, que no es correspon amb la imatge que es té, en general, d'un espai protegit; imatge que és associada a un espai públic ordenat per promoure i facilitar les activitats lúdiques i recreatives, o bé a un territori protegit per a la salvaguarda d'espècies faunístiques. VISC DE LA TERRA: Pageses.cat i Terra de patates i poetes. Pageses.cat El sector primari també fa ús de les noves tecnologies. Aquest és el cas de pageses.cat un portal que té com a objectiu unir les pageses i totes les dones que viuen de la terra a Catalunya. Compartir problemes, inquietuds, experiències