El paper dels periodistes en l'èxit final d'un projecte musical. La seva influència sobre els gustos i les tendències. Crítica escrita clàssica vs. crítica 2.0