La manca de transport públic és una de les caracteristiques que presenten molts polígons industrials repartits arreu de Catalunya. Milers de persones que hi treballen no tenen cap altre opció que utilitzar el vehicle privat pels seus desplaçaments a la feina. Un element que molts consideren un factor d’exclusió social, ja que obliga al treballador a disposar de vehicle propi i de carnet de conduir si vol accedir a un lloc de treball en una empresa situada en un polígon industrial. L’accidentalitat en els desplaçament és un altre factor de risc asssociat. A la comarca del Bagès, nombrosos polígons industrials no disposen de Transport Públic. Seguim tres joves treballadors d’una d’aquestes zones industrials en el seu desplaçament diari a la feina.