Com inserir en la formació dels més joves valors i arguments per crear una mobilitat conscient? Presentem percepcions dels més joves en relació a la mobilitat, quines son les seves demandes de futur, quins els seus patrons i com pensen que aquesta hauria de ser. Contraposem aquest relat amb el de persones de la tercera edat que ens expliquen com era la seva mobilitat en temps de joventut. Aquesta setmana coneixerem joves d’un Institut de Barcelona que ens expliquen com és i serà la seva mobilitat. Un grup de persones de la tercera edat ens expliquen com va ser i és la seva mobilitat quotidiana.