La Sílvia i en Marcel descriuen dos formes de mobilitat quotidiana ben diferents i a l’hora força comuns. La Sílvia utilitza habitualment el transport públic. En Marcel es mou en vehicle privat. A partir del relat individual d’aquests dos personatges, identificables per molts telespectadors, mostrem els condicionants i els factors diversos que justifiquen la seva mobilitat quotidiana. Fem un seguiment detallat dels rituals que segueixen cada matí en les seves necessitats de mobilitat. Des de que surten de casa i fins que arriben a les respectives feines. Durant el capítol apuntem la diversitat de formes que configuren els diferents sistemes de mobilitat quotidiana en la societat d’avui.