Mostrem el seguiment que el Centre d’informació viaria de Catalunya, (CIVICAT) – depenent del Servei Català de Trànsit- realitza del trànsit en les hores de màxima intensitat. El relat se situa entre les 7 del matí i les 9’30, moment de la jornada on la xarxa viaria de l’àrea metropolitana de Barcelona suporta el vòlum més alt de densitat de vehicles. El seguiment es realitza des de tres perspectives narratives i en paral.lel; des de l’aire, a bord d’un dels helicòpters encarregats del seguiment del trànsit i des de terra, des de la sala de control on es rep i gestiona tota la informació i les incidències del matí i des de l’interior mateix de la congestió, en les vies d’entrades a la ciutat. Observem com la congestió que viuen milers de conductors cada matí s’accepta com un fet normal, innerent a l’actual model de mobilitat. El capítol mostra com les formes socials, els models econòmics i urbanístics, a banda del permanent increment del nombre de vehicles, ha deixat la xarxa viaria