Creixen formes de mobilitat alternatives a les convencionals i que són implementades per l’ús dels ciutadans. Finalment acaben sent assumides i facilitades per les administracions públiques com alternatives reals i efectives en la mobilitat quotidiana. Analitzem aquestes formes creixents i presentem mobilitats alternatives que suposen una millora en la eficiència i l’economia de la mobilitat. Centrem el relat en el context de treball de l’Institut Català d’Energia i en la seva seu a Barcelona. Diferents treballadors d’aquest centre ens mostren els seus models alternatius de mobilitat en els seus desplaçaments a la feina. En concret busquem tres perfils; desplaçaments urbans a peu, en bicicleta i en cotxe compartit. Aquestes històries es complementen amb la descripció d’una de les accions de ICAEN per potenciar la mobilitat sostenible, en aquest cas, en el projecte que es desenvolupa a Granollers per crear un servei de lloguer de bicicletes, “ambiciat”.