La mobilitat de lleure ha crescut espectacularment en els darrers trenta anys. Actualment es realitzen més desplaçaments per lleure que per raons de feina o estudi. Vacances, caps de setmana i dies festius durant l’any concentren el major nombre de moviments. Les compres i l’oci i la diversió, sumen el major percentatge de mobilitat en temps de lleure. Mobilitat que en gran part es realitza en vehicle privat. En el programa d'avui veurem com dues families es desplacen un cap de setmana fins a Port Aventura. Mentre una realitza el desplaçament en transport públic (Renfe), l’altre utilitza el vehicle privat.