Missa de Montserrat corresponent al Diumenge XXVII durant l’any (cicle A), en la qual participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania i els pelegrins del Santuari. El tema de la vinya, per al qui repassi mentalment els passatges de l’Escriptura que en parlen, és dels que deixa una sensació agredolça. La raó és molt senzilla: com poques vegades, els autors bíblics mostren un grau tan gran de poesia i d’expressivitat que assoleixen fer-nos entendre la sol•licitud de Déu envers cadascun dels qui formem el seu poble. Però, al mateix temps, com més resplendeix la providència de Déu, més queda en evidència la ingratitud del poble. I la paràbola dels vinyaters rebels rebla el clau sense escatimar detalls sobre on pot arribar la ingratitud i la malícia humanes. Lectura primera: Is 5,1-7 Lectura segona: Fl 4,6-9 Evangeli: Mt 21,33-43.