Retransmissió en directe de la Missa de Montserrat, en la qual participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania i els pelegrins del Santuari. Des del dia del baptisme hem estat marcats amb la creu de Jesucrist. Ara hem d'actuar en el seu nom. Però, per poder-ho fer, hem d'estar molt compenetrats amb ell. Saber-lo reconèixer en l'eucaristia o en el qui demana caritat és el primer pas, indispensable, per a configurar-nos amb el Senyor, meta de tot deixeble de Jesucrist. Lectura primera: Fets 2,14.22b-33 Lectura segona: 1 Pe 1,17-21 Evangeli: Lc 24,13-35