Missa de Montserrat del Diumenge IV de Quaresma (cicle A), del 26 de març de 2017. Retransmissió en directe de la Missa de Montserrat, en la qual participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania i els pelegrins del Santuari. Per arribar a la Pasqua amb un cor purificat, amb la il·lusió d’una vida renovada segons Déu, cal reconèixer com n’estem, d’allunyats, del seu voler, ens cal reaccionar amb fermesa i humilitat sempre que veiem que ens apartem d’allò que ell espera de nosaltres. Però la litúrgia quaresmal també gira entorn del baptisme: el baptisme va ser l’inici d’una renúncia al mal i d’una adhesió a Jesucrist que al llarg de la vida hem d’intensificar. Adherir-se a Jesucrist és començar a veure-hi clar, és allunyar tota tenebra que ens impedeix de contemplar amb ulls de Déu tot el que ens envolta, és obtenir la possibilitat de veure Déu. Lectura primera: 1S 16,1.6-7. 10-13aLectura segona: Ef 5,8-14Evangeli: Jn 9,1-41