Retransmissió en directe de la Missa conventual de Montserrat, en la que hi participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania de Montserrat i els pelegrins del Santuari. L’eucaristia d’aquest dia correspon al Diumenge III de Pasqua. Amb la resurrecció del Crist, la plenitud dels temps arriba a ser un fet. La salutació de Jesús ens ve a anunciar que és una realitat la pau indescriptible dels temps darrers; aquella pau que Isaïes, com tants d’altres profetes d’ahir i d’avui, entreveia sense poder descriure-la clarament. La resposta dels deixebles, una alegria barrejada d’esbalaïment, és la pròpia d’aquell que sent definitivament adreçats a ell aquells mots de la paràbola: “Entra al goig del teu Senyor”. Pau i alegria que ens dóna Jesús i que el món no pot donar. I la pau que no ve del Crist tampoc no pot engendrar un alegria infinita. Lectura primera: Fets 3,13-15.17-19. Lectura segona: 1 Jn 2,1-5a. Evangeli: Lc 24,35-48.