Retransmissió en directe de la Missa conventual de Montserrat, en la que hi participa la comunitat benedictina de Montserrat i els pelegrins del Santuari. L’eucaristia d’aquest dia correspon al Diumenge XIVdurant l’any, del cicle B. De totes les qualitats que Jesús recomana als seus enviats, potser n’hi ha dues que destaquen amb un relleu especial: la gratuïtat i el despreniment. Els deixebles no anaven pel món desproveïts. Tenien un poder: predicar que el Regne de Déu és a prop, curar malats... Per això ens podem preguntar si potser els deixebles d’avui no sentim amb tanta vivesa el poder que tenim entre mans perquè no actuem com ells, sota el signe del despreniment i la gratuïtat. Lectura primera: Am 7,12-15. Lectura segona: Ef 1,3-14. Evangeli: Mc 6,7-13.