Retransmissió en directe de la Missa de Montserrat, en la qual participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania i els pelegrins del Santuari. Jesús, el nou Moisès que sant Mateu presenta com promulgant una llei nova, en té prou amb què els seus deixebles superin la inconseqüència pròpia de tot home quan s’aparta de Déu. Per això els treballa, els modela perquè arribin a aquella síntesi entre ser i aparentar, entre dir i fer, entre parlar i actuar. Lectura primera: Sir 15,15-20 Lectura segona: 1 Co 2,6-10 Evangeli: Mt 5,17-37