Retransmissió en directe de la Missa conventual de Montserrat, en la que hi participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania de Montserrat i els pelegrins del Santuari. L’eucaristia d’aquest dia correspon al Diumenge II de Quaresma, del cicle B. En la llunyania del temps, molt abans que Déu revelés el seu propi Fill i ens invités a escoltar-lo, el Senyor ja havia parlat a un home capaç de captar la seva veu: Abraham, el nostre pare en la fe. La seva disponibilitat va ser tan agradable a Déu que encara la prenem com a punt de referència quan demanem al Pare que accepti allò millor que li podem presentar: el cos i la sang del Crist que Déu ens retorna perquè ens donin vida per sempre. I és que Abraham ens revela una experiència grandiosa sobre quina cosa és la fe. Lectura primera: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18. Lectura segona: Rm 8,31b-34. Evangeli: Mc 9,2-10.